dimecres, 16 de febrer de 2011

diumenge, 12 de desembre de 2010

diumenge, 7 de novembre de 2010

L'EDUCACIÓ LENTA

Us copiem una informació sobre el llibre Elogi de l’Educació lenta de Joan Domènech Francesch que hem extret del bloc d'una classe de quart de Guardamar (Nosaltres i el mon) https://docs.google.com/document/pub?id=1Uxr2UVyW_J41lBAoDrWo8xLM96fQwct5-wy8y91_8yw I DE LES CLASSES DE QUART DEL NOSTRE COL.LE

PROPOSTES PER A DESACCELERAR EL TEMPS
 • Estar convençuts que l'exemple és la millor manera d'educar als fills i plantejar-se, en la vida quotidiana, les formes de vida que puguen transmetre valors educatius.
 • Treballar en espais familiars adoptant exemples d'activitats a realitzar amb nens i nenes de 0-3 anys.
 • Respectar el ritme de creixement motriu dels nens i nenes en els primers mesos de vida. No forçar els moviments i deixar un context en què puguen moure's amb llibertat.
 • Limitar els jocs que els nens i nenes tenen a casa. Triar i prioritzar. Triar la simplicitat en els jocs. Potenciar-la. No buscar sistemàticament l'aprofitament didàctic.
 • Interessar-se per fer activitats culturals i que estes siguen el més diverses possibles.
 • Recolzar el procés de creixement i aprenentatge dels nens i nenes amb un absolut respecte als seus propis ritmes.
 • En les primeres edats, eliminar les activitats fora de l'escola quan tenen la pretensió d'ampliar, accelerar o avançar els coneixements que treballaran en l'àmbit escolar.
 • Limitar el temps dels deures a casa. En el cas que estos siguen excessius o especialment dificultosos, establir un diàleg amb el centre educatiu per a qüestionar les seves propostes.
 • Explicar contes, històries, compartir música, fer xicotets encàrrecs que suposen algun tipus d'aprenentatge... Buscar formes naturals, significatives i funcionals per a afavorir els seus aprenentatges escolars.
 • No posar deures extres als fills i filles.
 • Separar del vocabulari habitual els termes que facen referència a la penalització de la lentitud, de l'error, etc.
 • Treballar la responsabilitat dels nens i nenes en les tasques domèstiques i quotidianes.
 • Fomentar, sempre que siga possible, la participació dels fills i filles en les decisions que es prenen en l'àmbit familiar com una part del seu creixement educatiu. Promoure l'autonomia dels fills i filles en la realització de les seves pròpies activitats i deures, tant escolars com de caràcter social.
 • Valorar a cada fill o filla pels seus valors individuals i fugir de les comparacions amb altres nens i nenes.
 • Programar espais de temps per als fills i filles, lliures de qualsevol obligació lectiva i no lectiva.
 • Donar exemple d'utilització pausada del temps deixant, durant la setmana, espais per a la conversació, per a estar junts, per a fer activitats compartides, amb la parella...
 • Tindre moments per a poder parlar, conversar, crear ambients i espais en què es puguen explicar vivències, anècdotes, comentaris d'actualitat, etc., amb els fills i filles.
 • Destinar una vesprada a fer activitats lliures amb els fills i filles. Eixe dia no fer activitats extraescolars, ni deures escolars, ni altres activitats organitzades.
 • Fer un dinar al dia tots junts, sense televisió, sense ràdio.
 • No fer excessives propostes d'activitats extraescolars. Deixar temps lliure per al seu propi ús.
 • Mantindre un ritme de vida que no estiga limitat ni condicionat pel consum i la tecnologia. Servir-se de la tecnologia com a oci, cultura o mitjà de comunicació però fugint d'una excessiva dependència.
 • Revisar els hàbits alimentaris. Aplicar també els principis del menjar lent dins de l'entorn familiar, sempre que siga possible. Comprar en els mercats, cuinar productes frescos i de temporada, recuperar menjars tradicionals...
 • Tindre una actitud compromesa amb el medi ambient. Promoure l'arreplegada selectiva, preocupar-se per les problemàtiques mediambientals, tindre una actitud de diàleg amb els fills i filles sobre aquests temes, etc.
 • Practicar una conducció lenta i considerada amb els vianants, amb els espais habitats, respectuosa amb les normes i senyals de circulació, sobretot amb els límits de velocitat.
 • Valorar els moviments per la lentitud i participar en ells en la mesura que siga possible.